Senioři požadují zlepšení dostupnosti kvalitní zdravotní péče ve všech regionech

30.11.2018

Kvalitní a nejmodernější zdravotní péče je pro seniorskou populaci v některých regionech stále obtížně dostupná. Na páteční mezinárodní odborné konferenci s názvem Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů pořádané pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a za účasti premiéra Andreje Babiše se na tom shodli účastníci konference z několika evropských zemí, zástupci českého zdravotnictví a zejména představitelé Rady seniorů ČR, která konferenci pořádala.  

 

Hlavní náplní dnešní konference bylo hodnocení memoranda z roku 2013. Shodli jsme se, že spousta věcí se splnila. Budou se valorizovat platby za státní pojištěnce a díky novele zákona o zdravotním pojištění se rozšířila placená lázeňská péče na 21 dní. Kromě toho začala aktivní podpora preventivních programů pro seniory, parlament například schválil hrazení očkování proti pneumokokům lidem starším 65 let, protože senioři jsou skupinou obyvatel, které nejvíc ohrožuje zápal plic. K tomu došlo od 1. ledna letošního roku, poplatky u lékaře byly zrušeny již dříve,“ řekl na konferenci předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. 

Splnit se však nepodařilo zdaleka vše. Problém je zejména s dostupností zdravotní péče. „V sociální oblasti se pro seniory leccos podařilo, ale ve zdravotní oblasti toho zatím tolik není. Na straně Ministerstva zdravotnictví nám chybí především ucelená strategie zdravotní péče pro seniory. Vítáme iniciativu ministerstva, které konečně zahájilo dialog s praktickými lékaři, nicméně doufáme, že přijdou i nějaké reálné kroky. Například kvůli nízkým pravomocím nemohou lékaři předepisovat léky, které by byly potřeba,“ zmínil Pernes. 

Síti praktických lékařů věnovali řečníci na konferenci velkou pozornost. Pokud by totiž tito lékaři získali větší pravomoci, vedlo by to ke snížení náporu na specializovaná pracoviště. Jedním z pozitiv by mohlo být také snížení počtu předepisovaných léků pro konkrétního pacienta, se kterým souvisejí problémy s lékovými interakcemi. „Neustále se mluví o úsporách ve zdravotnictví a o cenách léků. Přitom nejvíc ušetříme, pokud nikdo nepředepíše pacientovi lék, který nepotřebuje. Naopak mu ještě může i škodit, protože už bere jiné léky, které se s tím nově předepsaným nemusí snášet,“ říká Josef Suchopár, statutární ředitel společnosti DrugAgency. Ve svém příspěvku dále upozornil na to, že senioři jsou skupinou lidí, která je lékovými interakcemi a duplicitami ohrožena nejvíce.

S potřebou získání větších pravomocí praktických lékařů souvisí i to, že dosud nemohou předepisovat moderní léčiva. U seniorské populace jsou nejčastější onemocnění kardiovaskulární a onkologická. „Dostupnost moderní léčby mnohdy není ideální. Například prevence mrtvice je pro seniory velmi důležitá, a proto je nezbytné, aby pro ně byla k dispozici bezpečná a účinná prevence formou antikoagulační léčby,“ říká Martin Šrámek, primář Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústřední vojenské nemocnice Praha. 

Kromě zamezení lékovým interakcím je důležitá také posila prevence a povědomí o možnostech současného zdravotnictví na straně pacientů. „Podpora prevence by se měla u seniorské populace stát prioritou zdravotního systému. Je zřejmé, že musíme hledat motivační programy pro praktické lékaře, aby svým pacientům aktivně doporučovali očkování. Následná péče o nemocné je totiž mnohem dražší než prevence,“ doplňuje Zdeněk Pernes. A dále uvádí: „Parlament se nyní zabývá implementací takzvané protipadělkové regulace. Upozorňujeme poslance, že Rada seniorů zásadně nesouhlasí s tím, aby se měnil dosavadní a osvědčený model distribuce vakcín přes lékaře, protože to povede ke snížení proočkovanosti seniorů. Důrazně doporučujeme, aby byly přijaty pozměňovací návrhy, které tuto situaci napraví.“

Za velký úspěch naopak Rada seniorů považuje zrušení regulačních poplatků za návštěvu u lékaře. „Naším cílem vždy bylo, aby lidé dbali o své zdraví a chodili k lékaři. Poplatky šly podle našeho názoru přesně proti tomuto záměru a lidi od návštěvy lékaře odrazovaly,“ podotkl Pavel Kalvach z Rady seniorů ČR. 

 

Použité odborné pojmy