Očkováním proti zdravotním obtížím v cizině. Tipy pro seniory

31.05.2018

Do zahraničí míří z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace, jako jsou například senioři. O tom, jak ochránit své zdraví při cestování, hovoří doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Pro cestující seniory připravil i „Desatero rad na cestu“.

 

Počet osob cestujících do zahraničí se meziročně celosvětově zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy cestovatelů za kalendářní rok, což je 4násobně víc než před 10 lety.

Podle docenta Maďara je zodpovědná příprava na cestu nesmírně důležitá. Tedy pečlivě si nastudovat vše o své destinaci, způsobu transportu a očekávaném počasí. A podle toho si také zabalit. Nejde jen o oblečení nebo hygienu, ale i dlouhodobě užívané léky. Doporučuje se opsat si názvy účinných látek a dávkování dlouhodobě užívaných léků. Dostatečnou zásobu užívaných léků je dobré si sbalit do příručního zavazadla a počítat s možným zpožděním letů. Významným rizikem je návštěva rodiny a přátel v cizině, tento druh cesty totiž nezřídka vede k podcenění zdravotní přípravy před odjezdem. Právě podcenění zdravotní přípravy před odletem a preventivních opatření v průběhu pobytu patří k nejvýznamnějším faktorům vedoucím ke vzniku nemoci,“ uvádí doc. Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny. Zapomenout by cestující neměli ani na cestovní lékárničku a repelent proti hmyzu. 

Neméně důležitý krok před cestou je očkování. Staří lidé patří mezi velmi rizikové skupiny, pokud jde o celou řadu infekčních onemocnění. V cizině se toto riziko mnohonásobně zvyšuje. „Infekční choroby zhoršují základní onemocnění, které se už nemusí nikdy podařit vrátit do normálních hodnot,“ doplňuje docent Maďar. Nejčastěji se v této věkové kategorii vyskytuje zdánlivě banální chřipka či pneumokokové infekce. Bakterie pneumokoka může mít na svědomí např. těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve, akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. K nejrizikovějším skupinám, z hlediska možné infekce invazivním pneumokokovým onemocněním, patří děti do dvou let, a právě senioři nad 65 let. Dále osoby trpící jiným chronickým onemocněním jako je např. cukrovka, astma, CHOPN, nemoci srdce a také lidé s oslabeným imunitním systémem.Očkování je přitom pro lidi od 65 let věku zdarma. Cestovatelé, zejména když jim chybí preventivní očkování proti vzteklině by neměli přijít do kontaktu se zvířaty, například kousnutí toulavým psem na pláži může mít fatální následky. Infekčními původci mohou být promořena i roztomilá mláďata. Pokud se na pláži volně pohybují psy, místo ležení na písku se doporučuje použít osušku či lehátko, paraziti totiž mohou proniknout i přes kůži člověka. 

Senioři by se měli vyhýbat nadměrným fyzickým výkonům, zejména v teple, vlhku, ve vysoké nadmořské výšce nebo na přímém slunci. Doporučuje se nevystavovat se nadměrnému slunění a pít dostatek tekutin, které nemají odvodňovací účinek. Do celkového příjmu tekutin se nepočítají káva ani alkoholické nápoje. Nadměrná konzumace čaje může představovat zátěž pro kardiovaskulární systém. 

V méně rozvinutých oblastech se nedoporučuje jíst nedostatečně tepelně upravené maso, plody moře, krémy, majonézy, listovou zeleninu či nepasterizované mléčné výrobky. Při cestách do rozvojových zemí by se nejen senioři měli vyhýbat vodě z neznámých zdrojů, ovocným džusům připraveným na ulici a neprověřenému ledu do nápojů, včetně alkoholických.  Hygiena a dezinfekce rukou by měla být na dovolené v cizině prvořadá. „Doporučuji omezit podávání rukou a nekonzumovat bez tepelné úpravy syrové či polosyrové potraviny, kterých se dotýkaly ruce jiných osob. Nezdržujte se déle, než je nutné, v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvářejících vodní aerosol kvůli možné přítomnosti legionel. Nepouštějte vodu z kohoutku silným proudem. Vodu ze sprchy nechte nejdříve odtéct a nekoupejte se ve stojaté sladké vodě,“ dodává doc. Maďar.

 

Použité odborné pojmy