HPV infekce - možnosti prevence se rozšiřují na chlapce od 13 let

25.01.2018

Infekce HPV (human papilomavirus = lidský papilomavir) je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Za život se s ní setká až 80 % z nás. Ve většině případů se s infekcí organismus vyrovná, ale pokud se tak nestane, může u žen i mužů dojít k rozvoji zdraví i život ohrožujících onemocnění včetně zhoubných nádorů. HPV infekci lze účinně bránit očkováním, které je od 1.1. 2018 dostupné z veřejného pojištění i pro chlapce od 13 do 14 let.

Infekce lidským papilomavirem je velice častá a týká se všech sexuálně aktivních žen i mužů, rozhodně to není otázka promiskuity, jak si mnozí myslí. Nezodpovědné chování je pouze jedním z celé řady rizikových faktorů a opravdu nelze předem říci, u koho se infekce HPV rozvine v onemocnění a čí organizmus se s ní naopak vyrovná. U koho z páru byla infekce HPV dříve, nelze stanovit – infekce může někdy během pár měsíců odeznít, jindy v těle přetrvává léta a postupně se rozvíjí v onemocnění.

Infekce HPV napadá ženy i muže na různých místech těla a u obou pohlaví může vést až ke vzniku rakoviny nebo jiného velmi nepříjemného onemocnění. Kromě karcinomu vaginy, vulvy, penisu, análního karcinomu a některých nádorů v oblasti hlavy a krku, jsou to také nezhoubná onemocnění – papilomatóza hrtanu a genitální bradavice. 

Karcinom děložního čípku

Mezi veřejností je poměrně rozšířená znalost souvislosti mezi infekcí HPV a karcinomem děložního hrdla, který patří k nejčastějším nádorovým onemocněním způsobených infekcí HPV. Jedná se o jediné HPV onemocnění, jehož počáteční stádia lze odhalit pomocí pravidelných gynekologických prohlídek. Karcinom děložního čípku vzniká průměrně za 15 let od infekce vysoce rizikovými typy HPV (nejčastěji typy 16 a 18). Projevuje se krvácením po styku, bolestmi v zádech a podbřišku a krvavými výtoky. 

Genitální bradavice

Genitální bradavice jsou vůbec nejčastějším HPV onemocněním, jehož výskyt v posledních letech dramaticky roste. Podle dat z Velké Británie, kde se výskyt genitálních bradavic sleduje pomocí registrů, se za poslední dekádu zvýšila prevalence genitálních bradavic čtyřikrát. To potvrzují i data z vybraných pracovišť na Slovensku a v České republice – některá hlásí až pětinásobný nárůst, a to zejména mezi mladými lidmi. Genitální bradavice (tzv. kondylomata) jsou nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV a napadají ženy i muže. Téměř alarmující vzrůst výskytu tohoto virového onemocnění za posledních několik let, by měl být jedním z mnoha důvodů proč o této chorobě hovořit. Kondylomata významně ovlivňují sexualitu a sebehodnocení postiženého jedince. I po jejich vyléčení je tendence k opakování nemoci, což je frustrující pro pacienty i jejich lékaře.

Další onemocnění v anogenitální oblasti způsobené infekcí HPV

Tím, že má lidský papilomavirus schopnost usídlit se v buňkách kůže a sliznic, může vyvolat nádorové onemocnění, či přednádorové změny i v dalších částech anogenitální oblasti – pochvě, zevních rodidlech (vulvě), u mužů v konečníku či penisu. Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je relativně obtížná, a tak záchyt bývá pozdní.  

Karcinom oblasti hlavy a krku

Pojem karcinomy hlavy a krku zahrnuje především zhoubné (maligní) nádory, vycházející ze sliznice horních dýchacích a polykacích cest. V celosvětovém měřítku se jedná o 5. nejčastější zhoubné nádory. Karcinomy této oblasti vznikají v typickém případě následkem poškození sliznice dlouhodobým kouřením cigaret, dýmek anebo žvýkáním tabáku, ale mnohé případy souvisí právě s infekcí HPV. Oproti dřívějším dobám se totiž v posledních zhruba 15 až 20 letech objevil znepokojující trend: rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Spekuluje se, že zvýšený výskyt nádorů spojených s infekcí HPV je dán i změnou v sexuálním chování, tedy počtem sexuálních partnerů a oblibou orálního sexu. Pacienti s takovým onemocněním si typicky stěžují na bolest v krku, ztížené polykání, nebo pocit cizího tělesa v krku, u vážnějších případů může dojít také ke krvácení z nádoru. Nádory malých rozměrů jsou hůře zjistitelné a léčba je pak složitá a pro pacienta má závažné jak estetické, tak funkční následky. 

Papilomatóza hrtanu

Méně závažným, ale stejně tak nepříjemným a omezujícím onemocněním je papilomatózu hrtanu. Ta je způsobena typy HPV 6 a 11, tedy viry s nízkým kancerogenním potenciálem, ale projevy tohoto onemocnění lze charakterizovat jako „zhoubné“. Chrapot, často i nesnesitelný pocit cizího tělesa v krku a poruchy dýchání jsou pro pacienty mnohdy nesnesitelné. Časté recidivy si vynucují i opakovanou chirurgickou léčbu, což vede k deformaci hlasu a negativním psychosociálním dopadům. Až v 70 % případů je v pozadí sexuální partner s genitálními bradavicemi. Dalšími typy onemocnění v souvislosti s infekcí HPV jsou postižení horních dýchacích cest u malých dětí, kteří se nakazí od matky s infekcí HPV v průběhu porodu. Respirační papilomatóza u dětí není sice častým, zato však velmi traumatizujícím onemocněním, které si vyžádá opakované chirurgické řešení – a to již od útlého věku. 

Od roku 2012 mají 13leté dívky možnost bezplatného očkování proti HPV (lidskému papilomaviru). Od 1. 1. 2018 mají možnost této primární prevence HPV onemocnění využít také stejně staří chlapci. 

Lékaři tento krok vítají a slibují si od něj snížení počtu onemocnění, které jsou s HPV infekcí spojeny, a jejichž výskyt celosvětově výrazně narůstá. Zároveň se podle nich jedná o významný krok k ochraně zdraví mužů, protože ti nejsou pouze přenašeči HPV infekce, ale HPV infekce i u nich vede k rozvoji zdraví a život ohrožujících onemocnění. 

Skutečnost, že HPV napadá i muže a způsobuje u nich karcinomy a další závažná onemocnění, je veřejností často opomíjena. Mnoho mužů vůbec neví, že se jich HPV problematika také týká. Bohužel se s ní často seznamují až v momentě, kdy je jim některé z HPV onemocnění diagnostikováno. Navíc pro HPV onemocnění, která napadají muže, neexistuje cílený screening (preventivní prohlídky), a je tedy velmi složité odhalit jejich počáteční stádia.

Světová zdravotnická organizace vzrůstající výskyt HPV onemocnění považuje z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Doporučení očkovat obě pohlaví vydaly mnohé nadnárodní, evropské i české instituce a odborné společnosti. Důvody jsou jednak etické, tj. nabídnout možnost ochrany rovnoprávně ženám i mužům, i epidemiologické – totiž pouze očkování obou pohlaví může přinést kolektivní imunitu a signifikantní snížení HPV asociovaných onemocnění. Česká republika je jedním z prvních států, které tuto možnost svým občanům přináší. 

Výskyt genitálních bradavic se podle mezinárodních statistik i dat z českých průzkumů a pracovišť za posledních deset let zvýšil až čtyřnásobně. Výrazný nárůst nastal i ve výskytu análního karcinomu a nádorů v oblasti hlavy a krku. To potvrzuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v pražském Motole: „V posledních zhruba 15 až 20 letech pozorujeme výrazný nárůst počtu orofaryngeálních (mandle, kořen jazyka) nádorů. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, nekuřáků. Tyto nádory vznikají u na základě nákazy infekcí HPV. Zvyšující se podíl HPV pozitivních nádorů hlavy a krku podtrhuje význam rutinního očkování proti HPV. Toto očkování může mít společně s programy na kontrolu tabáku rozhodující roli v prevenci těchto závažných a mnohdy zdraví devastujících nádorů.“ 

Odborníci se shodují, že nejúčinnějším nástrojem ke snížení výskytu závažných onkologických i dalších onemocnění způsobených HPV, je snížit cirkulaci lidského papilomaviru v populaci preventivním očkováním. To potvrzují také fakta: aktuální zhodnocení dopadu očkování proti HPV prokázalo, že v zemích, kde je vysoké pokrytí cílové populace vakcinací, došlo k 90 % snížení výskytu infekce.

„Do loňského roku bylo očkování proti HPV infekci hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – plně či částečně dle typu vakcíny – pouze kohortě (věkové skupině) 13tiletých dívek. Jsem velmi ráda, že se naší odborné společnosti ve spolupráci s kolegy z České vakcinologické společnosti ČLS JEP podařilo prosadit možnost hrazení i stejné kohortě chlapců,“ říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů ČLS JEP. „V poslední době se někteří rodiče na základě nových informací o účincích vakcín proti HPV začali ptát, proč je opomíjena ochrana chlapců. Pokud bychom chlapcům tuto možnost nedali a oni později onemocněli, mohli by oprávněně tvrdit, že se na ně v rámci systému prevence zapomnělo. Je důležité, aby lékaři informovali o možnosti očkování a rodiče chlapců i dívek co nejvíce tuto možnost využili. Můžeme tím zabránit zvyšování počtu HPV onemocnění již u mladých lidí. Využití vakcinace, bohužel, někdy brání předsudky, neznalost nebo dezinformace o údajné nebezpečnosti HPV vakcíny, které se šíří internetem a veřejným prostorem obecně. Přitom bezpečnost opakovaně potvrzují nadnárodní instituce, Světová zdravotnická organizace i české dozorové orgány. Očkování proti HPV je bezpečné a doporučují jej i odborné společnosti gynekologů, vakcinologů a onkologů.“

Od 1. ledna 2018 je v České republice možnost očkovat 13leté chlapce s úplnou či částečnou úhradou v závislosti na výběru vakcíny. Očkování je prováděno v rámci péče praktického lékaře pro děti a dorost, v případě dívek také v rámci péče gynekologické. Vakcína proti HPV má nejvyšší účinnost při aplikaci před prvním sexuálním stykem. Proto je hrazena 13letým dětem. Nicméně i sexuálně aktivní jedinci si mohou vakcinací výrazně snížit riziko rozvoje některého z HPV onemocnění. Vakcinaci proti HPV gynekologové doporučují i ženám po konizaci. 

Více informací veřejnost najde na webových stránkách na www.hpv-college.cz nebo se může ptát prostřednictvím online poradny.

Použité odborné pojmy