Preventivní prohlídky a co možná tiká v našich sklepích i v roce 2016

21.12.2015

Jistě většina z nás stále stojí o to, abychom nezemřeli na srdeční infarkt, případně mozkovou mrtvici i o to, aby nás tato onemocnění nepoškodila. Víme poměrně jistě, že hlavním viníkem je vyšší hladina škodlivého LDL cholesterolu. Tomu výrazně sekundují kouření, vysoký krevní tlak a cukrovka a tu zase z pozadí tlačí vpřed nadváha a obezita. Zatímco k tomu, abychom poznali, že kouříme, nebo že máme nadváhu, lékaře zpravidla nepotřebujeme, ke zjištění přítomnosti ostatních rizikových faktorů se bez návštěvy lékaře neobejdeme. 

 

Co v ambulanci lékaře - preventivního kardiologa - můžeme očekávat?

Z hlediska prevence uvedených srdečně-cévních onemocnění se nás zeptá v ambulanci lékař na rodinnou historii, tedy, zda se v rodině nevyskytují srdeční infarkty a mozkové mrtvice před 60. rokem věku u blízkých příbuzných (většinou rodičů a sourozenců), změří nám krevní tlak, a nechá nabrat krevní vzorek na stanovení krevních tuků a glykémie. Na jejich základě pak lze odhadnout riziko smrtelného srdečního infarktu v následujících 10 letech. Je-li nad 5 procent, je to důvod poměrně rychle se sebou něco dělat, případně i nasadit léky. Je-li pod 5 procent, ale Váš cholesterol je nad 7-8 mmol/l, Váš krevní tlak je opakovaně nad 160-180/100-110 mm Hg, hladina cukru/glykémie nalačno nad 7 mmol/l, je také záhodno se vylekat. Pokud kouříte 20 cigaret denně, je možné se začít bát hned i bez návštěvy lékaře.

Nestor preventivní medicíny, profesor Geoffrey Rose napsal, že nemá smysl z hlediska prevence cokoliv měřit, či sbírat nějaká čísla, pokud nenásleduje odpovídající nápravná až záchranná akce. Je jistě zásadní zjistit, že ve sklepě budovy sice tiše, ale jistě tiká výbušné zařízení, ovšem musí následovat jeho likvidace, případně evakuace budovy. Pokud nejsme schopni či ochotni takováto opatření přijmout, případně před nebezpečím ohrožené varovat, nemá smysl po něm složitě pátrat. Je to ztráta času a peněz, a to zcela bez účinnosti z hlediska snížení ztrát na životech.

Proto nemá význam si nechat měřit cholesterol, krevní cukr či krevní tlak, pokud, v případě, že bomby „tikají“, nejsme ochotni měnit k lepšímu režimová opatření: nahradit živočišné tuky rostlinnými, omezit sůl a jednoduché cukry a když už je tikot příliš hlasitý a rychlý, nechat si předepsat léky na snižování cholesterolu a krevního tlaku.

Víme, že pokud omezíme příjem přidaných cukrů, tedy sladkostí, bílého pečiva a současně částečně nahradíme ovoce zeleninou, zlikvidujeme většinu tikajících bomb a zdravotní „pyrotechnici“ z nás mohou mít radost. Ještě lépe je dvakrát týdně vynechat živočišné tuky -tedy udělat si vegetariánský den, případně ho porušit pouze konzumací ryby pro ty, kteří se bez masa ani den neobejdou. Skvělé je také dát slánku ze stolu a omezit či zcela vynechat instantní polévky a již zmíněné bílé pečivo - zde vyháníme dvě mouchy najednou - sůl i cukry.

Velice důležitá je také dostatečná pohybová aktivita - pravidelně 30 minut 3-4krát týdně je jistě k užitku. Přestat kouřit u většiny z nás pak znamená skutečně přestřihnout zásadní drát či kabel vedoucí k časované náloži, ať už jej přestřihneme sami, či s pomocí lékaře. Pomyslnou výhodou v této alegorii je, že nehrozí nebezpečí přestřihnutí nesprávného drátu a okamžitého výbuchu; všechna opatření fungují, nejlépe jsou-li prováděna současně. 

Proto přejeme našim odvážným spoluobčanům, aby v příštím roce našli odvahu se podívat do svých sklepů a těm ještě odvážnějším a disciplinovaným, aby začali stříhat dráty již do počátku příštího roku a vyhnuli se tak neplánovaným ohňostrojům v roce 2016. 

 

Použité odborné pojmy