Tento týden je týdnem familiární hypercholesterolemie!

22.09.2015

Cílem Týdne familiární hypercholesterolémie (FH) 21. - 27. září (čtvrtek 24. září je Mezinárodním dnem FH) je upozornit na problematiku FH a její závažnost mezi laiky i odborníky. Lékaři a zdravotníci budou informováni o tom, jak včas diagnostikovat FH a jaké jsou možnosti léčby, běžná veřejnost se zase dozví, proč je vysoký LDL cholesterol nebezpečný a proč je dobré znát své hodnoty.

Nová data ukazují, že familiární hypercholesterolémie (FH) je rozšířenější nemocí, než si odborníci dosud mysleli. Je bezkonkurenčně vůbec nejčastější dědičně podmíněnou chorobou. Je pravděpodobné, že každou minutu se na světě narodí jedno dítě s FH.

Problém FH je, že velmi vysoké hodnoty cholesterolu nebolí, většinou se nápadně neprojevují na vzhledu nemocného a často se na ně přijde náhodně. Přitom pokud začne být pacient s FH včas a dobře léčen, jeho riziko, že dostane srdeční infarkt, se snižuje na úroveň rizika běžné populace bez FH.

Cílem Týdne FH 21. - 27. září (čtvrtek 24. září je Mezinárodním dnem FH) je upozornit na problematiku FH a její závažnost mezi laiky i odborníky. Lékaři a zdravotníci budou informováni o tom, jak včas diagnostikovat FH a jaké jsou možnosti léčby, běžná veřejnost se zase dozví, proč je vysoký LDL cholesterol nebezpečný a proč je dobré znát své hodnoty.

Týden FH je podporován Evropskou společností pro aterosklerózu (EAS), která založila globální iniciativu The EAS FH Studies Collaboration (EAS FHSC). Jejím cílem je především osvěta.

A co se bude v Týdnu FH dít v Česku? Česká společnost pro aterosklerózu, která zastřešuje odborníky léčící pacienty s FH, uspořádá 23. září tiskovou konferenci pro masmédia i odborné novináře. Na této tiskové konferenci nebude chybět ani zástupce pacientské organizace Diagnóza FH, z.s. Dnes, 22. září, se zase koná slyšení v Parlamentu ČR, s cílem upozornit zákonodárce na problematiku FH a nastínit možnosti, jak by oni mohli přispět k dalšímu zefektivnění diagnostiky a léčby FH v ČR. Připomeňme, že například v Nizozemí bylo vyhledávání rodin s FH dlouhodobě podporováno národním vládním programem a díky tomu se podařilo zachytit více než 50 % z předpokládaného počtu osob s FH. 

Tento týden bude u příležitosti Týdne FH a Mezinárodního dne FH také vydáno první a velice zajímavé číslo  elektronického Zpravodaje FH pro pacienty. Stáhnout si jej můžete zde: Zpravodaj FH_1_final.pdf

 

Použité odborné pojmy