Jak je to s tuky v dietě?

25.06.2015

O tucích v potravě se stále bouřlivě diskutuje. Tuky omezit, neomezit, jaké tuky ano, jaké ne, kolik? Má jejich omezení vliv na snížení rizika srdečních infarktů a mozkových mrtvic? Více se dozvíte v tomto článku.

Změna diety a zvýšení pohybové aktivity (říká se tomu také režimová opatření), patří k obecným doporučením pro udržení dobrého zdravotního stavu a jistě o nich slýcháte od svého praktického lékaře nebo specialisty (internisty, kardiologa, diabetologa a podobně). V prevenci a léčbě aterosklerózy byly provedeny desítky různých studií, které sledovaly vliv jednotlivých složek diety a způsobu stravování na riziko vzniku srdečních infarktů a mozkových mrtvic v budoucnu. Přes toto množství důkazů nadále pokračuje více či méně bouřlivá diskuse o významu a správnosti jednotlivých doporučení. Jejich základní přehled stručně shrnuje tab. 1.

Vzhledem k tomu, že úkolem číslo jedna ve snížení rizika infarktů a mrtvic je snížení “zlého” LDL cholesterolu, není s podivem, že první doporučení ke změně diety u osob s vysokým cholesterolem spočívá ve snížení spotřeby nasycených mastných kyselin (SAFA, saturated fatty acids). Omezení konzumace živočišných tuků bohatých na SAFA provázené poklesem LDL cholesterolu snižuje nemocnost a úmrtnost na choroby srdce a cév. U náv v České republice se tento efekt projevil po roce 1989, kdy došlo k významnější změně v jídleníčku Čechů.

Naši víru ve správnost tohoto prvního doporučení se ale snaží pravidelně zviklat nová zjištění. Tak jsme se od australských výzkumníků dozvěděli, že doporučovaná záměna SAFA za polynenasycené mastné kyseliny (PUFA, polyunsaturated fatty acids) v rostlinných olejích nebo rybách nevede k očekávatelnému snížení úmrtnosti na infarkty. Následovaly další podobné studie. Přitom ale sami autoři studií v diskusích u svých publikací uvádějí, že při analýze vlivu snížení spotřeby jedné složky potravy na vybraný zdravotní parametr musíme vždy zohlednit, čím je „uvolněné místo“ v jídelníčku nahrazeno. Přeloženo srozumitelněji, řada pacientů ve studiích sice omezila potraviny bohaté na SAFA, ale nahradila je sacharidy nebo omega-6 mastnými kyselinami, jejichž zvýšená konzumace také není žádoucí.

V časové návaznosti na „převratně nové“ poznatky o roli SAFA byla publikována velmi zajímavá studie PREDIMED dokumentující příznivý vliv středomořské diety obohacené olivovým olejem (zdroj mononenasycených mastných kyselin) a ořechy na srdečně-cévní riziko – to bylo ve studii sníženo o 30 % ve srovnání s konvenčním stravováním bez oleje a ořechů. Není jistě náhoda, že uvedená dieta obsahuje doporučené nízké množství SAFA a zvýšený obsah PUFA. Ale nejen to; uvedená dieta obsahuje i větší množství rostlinných sterolů. Tyto látky mohou (při konzumaci v množství kolem 2 g denně) snížit koncentrace LDL cholesterolu až o 10 %.

Lze tedy uzavřít, že na doporučení ke snížení spotřeby SAFA a k jejich náhradě směsí PUFA nemusíme nic měnit. 

Čtěte dále k tématu: Proč i v roce 2015 raději PUFAT než SAFAT

Zdroj: Vrablík M. Mýty současné lipidologie, www.e-interna.cz

Použité odborné pojmy