Energetické nápoje a jejich skrytá rizika

09.03.2015

Energetické nápoje (energy drinks) většinou obsahují kofein, cukr, umělá sladidla, rostlinné výtažky, taurin, konzervační látky, barviva atd. Jejich pití je v Česku poměrně rozšířené, roční spotřeba na osobu dosáhla v roce 2010 téměř dvou litrů a mezi lety 2000 až 2010 výrazně rostla.

 

Energetické nápoje bývají často kombinovány s alkoholem. Taková kombinace je ještě nebezpečnější než samotný alkohol. To lze částečně vysvětlit tím, že kombinace energetických nápojů s alkoholem snižuje subjektivní pocit opilosti. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že budivý efekt kofeinu oddálí ospalost při opilosti, což následně prodlužuje dobu pití alkoholu.

Další nebezpečí kombinace energetických nápojů s alkoholem:

Zvyšuje se riziko dopravní nehody.
Roste možnost rizikového sexuálního i jinak nebezpečného chování.
Po kombinaci s energetickými nápoji se rychleji rozvíjí závislost na alkoholu.
Při kombinaci energetických nápojů a alkoholu se zvyšuje riziko srdečních komplikací.

Další rizika energetických nápojů

Zvláště rizikové jsou energetické nápoje pro dospívající. Van Batenburg-Eddes a spol. loni zjistili, že spotřeba jednoho nebo více energetických nápojů denně byla u dospívajících spojena s častějšími poruchami chování, spánku a exekutivních funkcí (tj. např. schopnost plánovat, rozhodovat se a řešit problémy). Není jasné, zda porucha exekutivních funkcí byla vyvolána toxicky nebo to byl následek nedostatku spánku po vysokých dávkách kofeinu.
Riziko má i samotná intoxikace kofeinem. Kofeinu je většinou v energetických nápojích podstatně více než v nápojích typu coca-coly. To ohrožuje srdce samo o sobě a zvláště v kombinaci se stimulačními drogami nebo alkoholem. Ohroženy jsou především osoby se srdečním onemocněním nebo vysokým krevním tlakem.
Vysoký obsah kofeinu vede k poruchám spánku a někdy i k úzkostným stavům.
Po odeznění intoxikace kofeinem se naopak objevuje útlum a apatie, což je nebezpečné pro řidiče a pracovníky v rizikových zaměstnáních.
Časté pití energetických nápojů je spojeno s vyšším rizikem zneužívání léků a ilegálních drog. Hanan Israelit a spol. v roce 2012 popsali srdeční infarkt a úmrtí 24letého muže po kombinaci energetických nápojů a syntetické drogy zvané MDMA.
Vysoký obsah cukru v některých energetických nápojích představuje riziko zvláště pro diabetiky.
Existují těžko předvídatelné interakce (vzájmené ovlivňování) s léky.
Energetické nápoje mohou poškozovat zubní sklovinu a sliznice. Důvodem je jejich nízké pH a vysoký obsah cukru.
Vysoké dávky kofeinu zvyšují u disponovaných jedinců riziko migrény.
Energetické nápoje nejsou vhodné v těhotenství a během kojení.
Existuje riziko alergických reakcí.
U osob, které pily energetické nápoje, se může objevovat třes, nervozita, nespavost, bušení srdce, trávicí problémy, bolesti hlavy, bolesti na hrudi a záchvaty.
Poměrně časté je kombinování energetických nápojů s nelegálními drogami.

Závěr

Energetické nápoje nelze považovat za lepší alternativu alkoholických nápojů, protože zvyšují riziko zneužívání alkoholu a závislosti na něm. V kombinaci s alkoholem zhoršují schopnost řízení motorového vozidla ještě více než samotný alkohol. Mají i další vážná rizika. V tomto smyslu je žádoucí třeba varovat zejména dospívající, jejich rodiče i širší veřejnost.

Literatura
Arria AM, Caldeira KM, Kasperski SJ, O'Grady KE, Vincent KB, Griffiths RR, Wish ED. Increased alcohol consumption, nonmedical prescription drug use, and illicit drug use are associated with energy drink consumption among college students. J Addict Med. 2010; 4(2):74–80.
Arria AM, Caldeira KM, Kasperski SJ, Vincent KB, Griffiths RR, O'Grady KE. Possible underlying mechanisms explaining these observations are highlighted in this review. Alcohol Clin Exp Res. 2011; 35(2):365-75.
Cavalcanti AL, Costa Oliveira M, Florentino VG, dos Santos JA, Vieira FF, Cavalcanti CL. Short communication: In vitro assessment of erosive potential of energy drinks. Eur Arch Paediatr Dent. 2010; 11(5):253-5.
Goldfarb M, Tellier C, Thanassoulis G. Review of published cases of adverse cardiovascular events after ingestion of energy drinks. Am J Cardiol. 2014; 113(1):168-72.
Guilbeau JR. Health risks of energy drinks: what nurses and consumers need to know. Nurs Womens Health. 2012; 16(5):423-8.
Hanan Israelit S, Strizevsky A, Raviv B. ST elevation myocardial infarction in a young patientafter ingestion of caffeinated energy drink and ecstasy. World J Emerg Med. 2012; 3(4):305-7.
Kütner D. Češi pijí stále více energetických nápojů. Publikováno, 27.4.2011, citováno podle zpravy.e15.cz.
Lee SE, Lee SY, Jo EJ, Kim MY, Yang MS, Chang YS, Kim SH. A case of taurine-containing drink induced anaphylaxis. Asia Pac Allergy. 2013; 3(1):70-3.
Marczinski CA. Can energy drinks increase the desire for more alcohol? Adv Nutr. 2015; 6(1):96-101.
Marczinski CA, Fillmore MT. Energy drinks mixed with alcohol: what are the risks? Nutr Rev. 2014; 72 Suppl 1:98-107.
Nordt SP, Vilke GM, Clark RF, Lee Cantrell F, Chan TC, Galinato M, Nguyen V, Castillo EM. Energy drink use and adverse effects among emergency department patients. J Community Health. 2012; 37(5):976-81.
Pinto SC, Bandeca MC, Silva CN, Cavassim R, Borges AH, Sampaio JE. Erosive potential of energy drinks on the dentine surface. BMC Res Notes. 2013; 6:67.
Trapp GS, Allen K, O'Sullivan TA, Robinson M, Jacoby P, Oddy WH. Energy drink consumption is associated with anxiety in Australian young adult males. Depress Anxiety. 2014; 31(5):420-8.
Van Batenburg-Eddes T, Lee NC, Weeda WD, Krabbendam L, Huizinga M. The potential adverse effect of energy drinks on executive functions in early adolescence. Front Psychol. 2014; 5:457.
Wiklund U, Karlsson M, Oström M, Messner T. Influence of energy drinks and alcohol on post-exercise heart rate recovery and heart rate variability. Clin Physiol Funct Imaging. 2009; 29(1):74-80.
Woolsey CL, Jacobson BH, Williams RD Jr, Barry AE, Davidson RT, Evans MW Jr, Beck NC. A comparison of the combined-use of alcohol & energy drinks to alcohol-only on high-risk drinking and driving behaviors. Subst Use Misuse. 2015; 50(1):1-7.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor
mužské oddělení léčby závislostí
Psychiatrická nemocnice Bohnice
18102 Praha 8

 

Použité odborné pojmy