Rybářská a vědecká latina, omega-3 mastné kyseliny a Eskymáci/Inuité

04.03.2015

Nebylo nikdy spolehlivě prokázáno, že Eskymáci, i když jedí hodně ryb a rybích produktů, mají menší výskyt kardiovaskulárních příhod. Navíc umírají v průměru o 10 let dříve než běžná dánská populace.

1. Včera jsem, kromě 10 kaprů, 8 línů a 5 štik, ulovil sumce tak obrovského, že mi s ním domů museli pomáhat dva kamarádi. 2. Příznivý účinek omega-3 mastných kyselin na výskyt kardiovaskulárních onemocnění byl poprvé zjištěn u Eskymáků v Grónsku, kteří jedí hodně ryb a mořských živočichů. 

Věty 1 a 2 mají více společného, než se na první pohled zdá. Řadu let přednášíme o možných příznivých účincích omega-3 mastných kyselin. Jedná se o velice zajímavé látky, které mírně snižují triglyceridy, mírně snižují srážlivost krve a v řadě prací snížily výskyt kardiovaskulárních příhod typu náhlé smrti. Navíc jsou dostupná i poměrně kvalitní data z oblasti experimentální medicíny, která uvedeným klinicko-epidemiologickým nálezům dodávají biologickou důvěryhodnost. Například, jsou-li omega-3 mastné kyseliny více přítomny v buněčných membránách, tyto jsou stabilnější i z hlediska přenosu vzruchů, tedy alespoň teoreticky odolnější proti nežádoucím arytmiím. Nicméně kontrolované klinické studie nepřinesly jednoznačnou odpověď, tedy neprokázaly jednoznačný příznivý efekt podávání syntetických omega-3 mastných kyselin na výskyt a komplikace závažných kardiovaskulárních příhod. Je-li přednášející, který obhajuje omega-3 mastné kyseliny svými kolegy znalými problematiky zatlačen do kouta (i případ autora tohoto příspěvku), často se snaží uniknout a odlehčit situaci tím, že zmíní dávnou studii na Eskymácích (Inuitech) v Grónsku, ve které byl jasně popsán účinek rybího tuku na redukci kardiovaskulárních příhod u původních obyvatel Grónska. Až si kritičtí kolegové přečtou článek, který nyní vyšel v kanadském kardiologickém časopise s výrazným přispěním nám známých lékařů/vědců původem z původního Československa Jiřího Fodora a Branislava Vohnouta, bude pozice obhájců rybích tuků ještě o něco složitější. 

Článek je pěkně napsán a autoři si dali práci vystopovat informace o Eskymácích, kardiovaskulárních příhodách a rybích tucích až ke zcela původním zdrojům. Překvapivě zjistili, že: 

Nebylo nikdy spolehlivě prokázáno, že Eskymáci, i když jedí hodně ryb a rybích produktů, mají menší výskyt kardiovaskulárních příhod. Dostupná čísla dokazují, že mezi Eskymáky z Grónska a Dány mimo Grónsko není výrazný rozdíl ve výskytu ischemické choroby srdeční a v úmrtnosti na ní, ty se spíše více vyskytují právě u eskymácké populace. Pravý opak pak platí pro mozkové příhody, které jsou častější u Eskymáků; ti navíc umírají v průměru o 10 let dříve než běžná dánská populace. Není to až tak šokující, pokud si uvědomíme, že Eskymáci nejedí téměř žádné ovoce a zeleninu a jejich strava je obecně velice jednotvárná. Proto lze naše původní tvrzení o jejich ochraně před kardiovaskulárními příhodami s nadsázkou označit za vědeckou „latinu", která je podobná té rybářské v první větě tohoto článku. Původní sdělení, která prokazovala menší výskyt ischemické choroby srdeční, se totiž výhradně opírala o celonárodní statistiky, kdy však nebyla brána v potaz téměř naprostá absence podrobnějších lékařských vyšetření včetně pitev v oblastech Grónska, kde je velká část usedlostí zcela mimo dosah základní lékařské péče, natož koronárních jednotek, ve kterých by bylo možné ischemickou chorobu srdeční a její akutní projevy spolehlivě diagnostikovat. 

Závěr pro pesimisty: Omega-3 mastné kyseliny ztratily i historickou podporu z hlediska příznivého vlivu na kardiovaskulární příhody.
Závěr pro optimisty: Stále platí desítky let stará dietní doporučení, že základem všeho je pestrá strava s dostatkem zeleniny a ryba jednou až dvakrát týdně jistě neuškodí. Nelze dokonce stále vyloučit, že k ochraně před kardiovaskulárními příhodami je nutná přirozená kombinace ochranných látek v dietě, kde kromě rybího masa s omega-3 mastnými kyselinami je třeba i dostatečný příjem zeleniny či jiných vhodných potravin, které Eskymáci v Grónsku nemají.

Zdroj: 
Fodor JG, Helis E, Yazdekhasti N, Vohnout B. "Fishing" for the Origins of the "Eskimos and Heart Disease" Story: Facts or Wishful Thinking? Can J Cardiol. 2014;30(8):864-868.

 

Použité odborné pojmy