Sledujte rytmus srdce – chráníte mozek

24.10.2014

Spojitost mozkové mrtvice s nepravidelnou srdeční činností (fibrilací síní) se podle odborníků stále podceňuje. A to přesto, že fibrilace síní zvyšuje riziko mrtvice až pětkrát.

Právě na fibrilaci síní, jako na druhou nejčastější příčinu mrtvice, upozorňují čeští lékaři i pacientská organizace ICTUS v rámci Světového dne mrtvice, který letos připadá na 29. října.

Mrtvice neboli cévní mozková příhoda (odborně též iktus) je třetí nejčastější příčinou smrti, každých šest vteřin na ni ve světě umírá jeden člověk. V tuzemsku postihne cévní mozková příhoda ročně více než 35 tisíc lidí a denně v jejím důsledku zemře 30 Čechů. "Za rok je to jedno středně velké okresní město," přibližuje prim. MUDr. Jiří Neumann, přednosta neurologického oddělení a iktového centra nemocnice v Chomutově. 

Česká republika patří k světové špičce v léčbě mozkové mrtvice, od roku 1985 se úmrtnost na tuto příhodu snížila o 70 % a velice dobrých výsledků dosahují čeští lékaři také v používání nejmodernějších léčebných přístupů, navíc, a to je v případě mrtvice kriticky důležité, do nemocnic se podaří dostat většinu pacientů včas - do čtyř hodin od začátku mrtvice je největší šance na vyléčení bez následků. Od roku 2010 začala v Česku vznikat síť center specializovaných na léčbu mozkových mrtvic, takzvaná iktová centra a komplexní cerebrovaskulární centra (seznam).

Ačkoli tedy většina pacientů dnes svou mozkovou příhodu přežije, velká část z nich si odnáší do dalšího života hendikep v podobě částečného ochrnutí končetin, poruch řeči nebo paměti. "Následná rehabilitační péče u nás bohužel není dostatečně zajištěna," uvádí prim. Neumann. Bez kvalitní a soustavné rehabilitace je mnohem obtížnější vrátit se zpět do života. Hlavně proto v roce 2007 vznikla pacientská organizace Ictus, aby pomáhala lidem postiženým mrtvicí. "Když se s námi spojí blízký pacientů, nebo sám pacient, vyhledáme ho a snažíme se mu vysvětlit, že situace není tak beznadějná. Veliké plus při tom je, že mu můžeme sami na sobě ukázat, že to jde. Snažíme se, a daří se nám to, dostat lidi po mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou," vysvětluje Jan Dohnálek, ředitel sdružení pacientů ICTUS, sám pacient po mozkové mrtvici.

Fibrilace síní je příčina mrtvice, které lze zabránit

V rámci Světového dne mrtvice se lékaři soustředí na zviditelnění jedné z hlavních příčin mozkové mrtvice - fibrilace síní (nepravidelné činnosti srdce). „Až 20 % případů cévní mozkové příhody je způsobeno fibrilací síní. Dochází při ní v srdci u části nemocných ke vzniku krevních sraženin. Tyto sraženiny se mohou uvolnit do krevního řečiště včetně mozku a vytvořit překážku v zásobení okysličenou krví. V případě mozku je následkem právě mozková mrtvice. CMP v důsledku fibrilace síní postihuje často velmi závažně již relativně mladé lidi," řekl MUDr. Tomáš Janota, CSc., primář koronární jednotky III. interní kliniky VFN.
Každým rokem by přitom k tisícům případů CMP, které má na svědomí fibrilace síní, nemuselo dojít. Stačilo by užívat léky na snížení srážlivosti krve (antikoagulační léčbu), které zamezují tvorbě krevních sraženin. V dnešní době již existují léky, které mají minimum nežádoucích účinků, dobrou snášenlivost a přitom jsou velmi účinné. „Fibrilace síní se vyskytuje častěji ve vyšším věku, při vyšší konzumaci alkoholu, u lidí s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku, či zvýšené funkci štítné žlázy," doplnil předseda České společnosti pro aterosklerózu doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. a dodal, že klíčové je přestat kouřit.

Co dělat?

Jenom v Evropě trpí fibrilací síní téměř 9 milionů lidí. Kardiologové tvrdí, že nepravidelnost srdečního rytmu je v tuzemsku značně podhodnocována, přestože může mít tak fatální vliv na další život, vázne diagnostika i následná léčba. „Lidé, kteří zjistí nepravidelnost pulzu, nepřiměřeně rychlý nebo pomalý tep, by se měli nechat vyšetřit lékařem, včetně EKG," dodal Michal Vrablík. A jak se může projevovat nepravidelnost srdečního rytmu? "Najednou cítíte, že máte srdce," popisuje své pocity pacientka paní Štěpánová, která překonala mrtvici bez následků, protože se velmi rychle dostala do nemocnice.

O mozkové mrtvici

Cévní mozková příhoda (CMP) je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP). Ischemická je častější a tvoří 85 % všech CMP. Oba typy mají za následek poškození mozkové tkáně, které může končit smrtí nebo vést k trvalému postižení. Zdravotní následky mohou být různé - od mírnějších až po velmi závažné s těžkou poruchou řeči nebo ochrnutím poloviny těla, kdy je člověk zcela odkázán na pomoc okolí. Rizikové faktory mozkové mrtvice jsou vysoký krevní tlak, fibrilace síní, kouření, cukrovka, vysoký cholesterol a obezita, může ji přivodit i hormonální antikoncepce.
Příznaky CMP se objevují náhle a nečekaně. Mohou se projevit jako: slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s řečí nebo porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace či prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny. Úspěšnost léčby pak závisí na včasnosti hospitalizace na adekvátním pracovišti. Integrující a hlavní roli v péči o nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou mají neurologové. Specializovanou péči poskytují tzv. komplexní cerebrovaskulární a iktová centra.

Více o mozkové mrtvici - příznaky a léčba -  najdete v článku ZDE.

O fibrilaci síní

Poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Vznikají jako důsledek abnormálního vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Některé arytmie si postižený člověk vůbec neuvědomuje, a přesto mohou mít závažné důsledky, ať už jsou záchvatovité nebo setrvalé. Fibrilace síní (FS) je nejčastější arytmie s možnými závažnými důsledky. Vyskytuje se častěji ve vyšším věku, u nemocných s větší konzumací alkoholu, s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku, zvýšené funkci štítné žlázy atd. Závažným důsledkem FS je, bez správné léčby, často vedle srdečního selhání také mozková mrtvice.

Zajímavé odkazy: 

www.ictus.cz

www.protimrtvici.cz

Použité odborné pojmy